Andere organisaties

De volgende organisaties houden zich bezig met belangenbehartiging als het gaat om pensioen.

Websites belangenbehartiging pensioenen

Consumentenbond

De Consumentenbond behartigt de belangen van de Nederlandse consument, de laatste tijd ook met bijzondere belangstelling voor pensioen.

CSO

Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties is het samenwerkingsverband van vijf ouderenorganisaties: ANBO, NISBO, NVOGPCOB en Unie KBO.

NBP

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) is e onafhankelijke organisatie die opkomt voor de pensioenbelangen van gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden. De NBP heeft als doel deze belangen optimaal te behartigen. Slechts een klein deel, voornamelijk gepensioneerden van het ABP, zijn nu bij de NBP aangesloten. Zij streven ernaar ook op te komen voor alle (toekomstig) gepensioneerden ongeacht pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Dit doel willen ze bereiken door:

  • Betrokkenen te informeren over alles wat te maken heeft met hun (toekomstig) pensioen. 
  • Zo nodig en zo mogelijk de grote publieksmedia in te schakelen om het bovenstaande te helpen bevorderen 
  • Actieve beïnvloeding van beleidsmakers in de politiek, het bedrijfsleven, toezichthouders en pensioenfondsbesturen 
  • Samenwerking met gelijkgestemde organisaties die als doel nastreven de belangen van pensioenrechten van (toekomstig) gepensioneerden veilig te stellen. De NBP is mede daarom lid van de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden). 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.