Websites over klachten en geschillen

Heeft u vragen over klachten en geschillen die niet direct met uw pensioenuitvoerder te maken hebben? Wellicht kunnen deze instanties hulp bieden. Bijvoorbeeld als het gaat om discriminatie, klachten over financiële dienstverlening. Bekijk hieronder de info en de links naar de websites van deze instanties.

Commissie Gelijke Behandeling

De CGB behandelt klachten over discriminatie.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) behandelt klachten en geschillen over de financiële dienstverlening zoals omschreven in de Wet financieel toezicht (Wft). Een klacht kan zijn gericht tegen een bank, verzekeraar of tussenpersoon.

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman kan alleen iets voor u betekenen als u een probleem hebt met een overheidsinstantie. Pensioenfondsen vallen daar niet onder, maar wel organisaties die aan pensioenfondsen gegevens verschaffen, zoals de uitvoeringsorganisatie voor de werknemersverzekeringen (UWV).

Stichting Geschillencommissies

Het doel van de SGC is om geschillen tussen consumenten en ondernemers op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen. Op de site ziet u welke geschillencommissies er zijn. De Geschillencommissie Bankzaken is sinds 1 april 2007 opgegaan in het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.