Websites aanverwante openbare diensten

Onderstaande openbare diensten zijn betrokken bij pensioenzaken en andere zaken met betrekking tot financiën.

Financiering Voorzetting Pensioenverzekering

De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering kan onder voorwaarden aan werknemers die vóór 1 januari 2009 WW-gerechtigd zijn geworden een financiële bijdrage voor hun pensioenopbouw toekennen.

Ministerie van Justitie

Op het ministerie van Justitie worden het beleid en de wetgeving op het gebied van het burgerlijk recht voorbereid, onder andere het familierecht.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op het ministerie van SZW worden het beleid en de wetgeving op het gebied van oudedagsvoorzieningen voorbereid.

Sociale Verzekeringsbank

De SVB is uitvoerder van de volksverzekeringen en van andere regelingen met een sociaal karakter, zoals de AOW.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.