Jaarverslag 2016 Ombudsman Pensioenen

03 mei 2017
Ombudsman Piet Keizer heeft het Jaarverslag 2016 officieel overhandigd aan de directeuren van de Pensioenfederatie (Gerard Riemen) en van het Verbond van Verzekeraars (Harold Herbert).

Het jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden in 2016. In dit jaar zijn 404 klachten ingediend bij de Ombudsman.

Belang van het overdragen en bewaren van pensioendossiers

In 2016 zijn veel kleine pensioenuitvoerders opgegaan in een groot pensioenfonds. De ombudsman doet in het jaarverslag een dringend beroep op de pensioenuitvoerders de pensioendossiers zo volledig mogelijk over te dragen. Ook roept hij de nieuwe pensioenuitvoerders op om de dossiers zeer lange tijd te bewaren. De wettelijke bewaartermijn van zeven jaar is volgens hem eigenlijk te kort. Een fout bij een overdracht kan bijvoorbeeld pas na 20 of 30 jaar boven water komen. Het komt nu bijvoorbeeld regelmatig voor dat een pensioenuitvoerder niet kan aantonen of een pensioen in het verleden is afgekocht, waaronder ook afkoop door een waardeoverdracht.

Fotograaf: Dirk Hol
Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.