Jaarverslag 2017 Ombudsman Pensioenen: positie deelnemer versterken

24 mei 2018
Pensioenuitvoerders moeten vaker een uitspraak van de ombudsman opvolgen, tenzij de pensioenuitvoerder zwaarwegende redenen heeft om dit niet te doen. Ook zou de naam van de betrokken pensioenuitvoerder niet langer anoniem moeten worden gehouden. Verder moet de ombudsman een bredere onderzoeksbevoegdheid krijgen, waarbij hij uitspraken en aanbevelingen kan doen. Deze voorstellen ter versterking van de positie van de ombudsman staan in het Jaarverslag 2017 van de Ombudsman Pensioenen.

De (onafhankelijke) Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. Het secretariaat wordt door de SER gevoerd. Het afgelopen jaar heeft de ombudsman 514 klachten binnengekregen (2016: 404).

De huidige Ombudsman Pensioenen, Piet Keizer, zal eind dit jaar zijn functie neerleggen. Zijn opvolger zal worden benoemd door de sociale partners. Voorheen werd de ombudsman benoemd door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.