SER gebouw

Disclaimer

De website Ombudsman Pensioenen (www.ombudsmanpensioenen.nl) wordt beheerd door de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen ter informatie.

Beperkte aansprakelijkheid

De SER spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. De inhoud kan bovendien op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande mededeling van de SER.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten voor op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) liggen bij de SER en haar licentiegevers.

Het verspreiden en publiceren van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de SER, tenzij anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht). 

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website zonder expliciete toestemming op te nemen in een andere webpagina, als daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Portretrecht

Foto's op deze website hebben een puur illustratieve functie. Er is niet noodzakelijkerwijs een verband tussen personen en situaties afgebeeld op foto’s en onderwerpen die behandeld worden op deze website. Mocht u herkenbaar afgebeeld zijn op een foto op deze website en hier bezwaar tegen maken, dan kunt u dit kenbaar maken aan de SER.