Vrolijke man met kind

Een klacht indienen

U heeft al een klacht ingediend maar komt er niet uit met mijn pensioenfonds/verzekeraar. Dan kunt u uw klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen door gebruik te maken van ons online klachtenformulier.

U kunt uw klacht ook per brief indienen. Vergeet dan niet alle relevante stukken bij te voegen waaruit de historie van een klacht/geschil blijkt. Ons postadres is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

Wilt u voordat u uw klacht indient wat vragen stuur of dan een mail. Het e-mail adres is info@ombudsmanpensioenen.nl.

U kunt ons bellen. Het telefoonnummer is 070 - 3 499 620. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 16.00 uur. Als wij niet kunnen opnemen vinden wij het prettig als u duidelijk een bericht inspreekt met uw naam en telefoonnummer. Wij bellen u dan terug.

Het helpt ons als u de bijlagen (maximaal 10 bijlagen) beperkt tot de stukken die echt relevant zijn en dat de meegezonden kopieën goed leesbaar zijn. Ons team bestaat inclusief de Ombudsman Pensioenen zelf uit 3 mensen. Wij kunnen sneller werken en meer klachten behandelen wanneer de dossiers niet te groot en goed leesbaar zijn.

Het gebeurt dat wij telefonisch even niet bereikbaar zijn. U kunt in dat geval het beste op een ander tijdstip bellen of de voicemail inspreken. Wij bellen u terug (graag naam en telefoonnummer duidelijk inspreken).