SER gebouw

Over de ombudsman

De Ombudsman Pensioenen lost al sinds 1995 pensioengeschillen op.

In 1995 ontstond de behoefte aan een onafhankelijke instelling om geschillen over pensioenen te behandelen. De Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en Stichting Ondernemingspensioenfondsen (Opf) hebben toen gezamenlijk de Ombudsman Pensioenen in het leven geroepen. VB en Opf zijn met de Unie van Beroepspensioenfondsen gefuseerd in de Pensioenfederatie. Inmiddels zijn ook verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s) bij de Ombudsman Pensioenen aangesloten.

De Ombudsman Pensioenen is onafhankelijk en bemiddelt in klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. Sinds 2015 wordt de Ombudsman Pensioenen benoemd door de Sociaal-Economische Raad (SER). De periode waarvoor de ombudsman wordt benoemd, is vijf jaar. De ombudsman kan één keer worden herbenoemd.

De Ombudsman Pensioenen

De huidige Ombudsman Pensioenen is mr. Henriëtte de Lange. Zij is benoemd voor 2 dagen in de week per 1 januari 2019. Vanwege de volstrekte onafhankelijkheid heeft zij al haar functies bij pensioenfondsen op 15 december 2018 neergelegd.

Secretariaat

Het secretariaat van de ombudsman maakt deel uit van de Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag. Het postadres is postbus 93560, 2509 AN, Den Haag. Ombudsman en secretaris worden bijgestaan door mevrouw Sally (C.A.T.) de Leede

Meer informatie

Rechtenvrije foto's

Onderstaande foto's kunt u rechtenvrij gebruiken onder vermelding van de fotograaf. 

Foto 1 is gemaakt door Christiaan Krouwels, foto 2 door Jeroen Poortvliet en foto 3 door Han Zuyderwijk.en foto 4 door Aad van Vliet.

Henriëtte de Lange, Ombudsman Pensioenen    

   Henriëtte de Lange

Henriëtte de Lange, Ombudsman Pensioenen