Nieuws

Ombudsman Pensioenen bezorgd over pensioen arbeidsongeschikten

De Ombudsman Pensioenen vraagt opnieuw aandacht voor de positie van een categorie arbeidsongeschikte werknemers. Het gaat om werknemers die pensioenopbouw missen omdat ze zich te laat hebben gemeld voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het blijkt dat deze werknemers regelmatig achter het net vissen omdat ze niet wisten dat ze zich tijdig bij hun pensioenfonds hadden moeten melden om pemievrije pensioenopbouw te krijgen.

Ombudsman Pensioenen: klagen over pensioen moet makkelijker

23-03-2020

Een aantal pensioenfondsen maakt het klanten nog altijd te moeilijk om een klacht in te dienen. Informatie over klachtenregelingen is moeilijk vindbaar, er wordt veel vakjargon gebruikt en te weinig informatie verstrekt. Ook verzuimen pensioenfondsen om klagers naar de Ombudsman Pensioenen te verwijzen.

Ombudsman Pensioenen in Pensioen magazine

In het Pensioen magazine van december 2019 verscheen een artikel van Ombudsman Pensioenen, Henriëtte de Lange, waarin ze vertelt hoe de te werk gaat en haar 1e advies toelicht.

International Pension & Employee Benefits Lawyers Association kent Libby Slater Award toe aan Henriëtte de Lange

De International Pension & Employee Benefits Lawyers Association (IPEBLA), de internationale organisatie van pensioenjuristen heeft op 19 mei de Libby Slater Award uitgereikt aan de Nederlandse pensioendeskundige, Henriëtte de Lange.

Vindbaarheid klachtenregelingen pensioenen moet beter

De Ombudsman Pensioenen zocht op ruim 140 websites van pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s naar de klachtenprocedure en naar een verwijzing naar de Ombudsman Pensioenen. Op 25 van de 140 websites is niets te vinden over hoe een klacht kan worden ingediend.