Kunt u mij de weg naar de klachtenprocedure vertellen, meneer?

De Ombudsman Pensioenen (OMP) ziet dat verschillen in interne klachtenprocedures van pensioenuitvoerders niet tot grote problemen leiden bij klagers. Een klager die bij haar aanklopt doorloopt niet bij elk fonds opnieuw de klachtenprocedure. Hij put dus meestal niet uit ervaring.

Het probleem zit meer in de slechte communicatie over de klachtenprocedure en de verschillende fases die klager moet doorlopen om zijn klacht bij de OMP behandeld te krijgen. Zo is het vaak lastig vast te stellen of een klager, die zich bij de OMP meldt, de klachtenprocedure wel en bovendien volledig heeft doorlopen. Wij denken dat bij een goede en heldere communicatie veel problemen van klagers kunnen worden weggenomen.

Lees verder het hele artikel uit PensioenMagazine van juni/juli 2021