Bijdrage aan internetconsultatie Besluit Wet toekomst Pensioenen

Het voorstel Wet toekomst pensioenen stelt een uniforme interne klachten- en geschillenprocedure voor bij pensioenuitvoerders. Ook spreekt het wetsvoorstel over een externe geschilleninstantie die bindende uitspraken kan doen.

© Shutterstock / Day Of Victory Studio

De interne klachten- en geschillenprocedure kennen de meeste uitvoerders al, zij het dat iedere uitvoerder nu daar een eigen invulling aan geeft. Een externe geschilleninstantie specifiek voor de pensioensector is een nieuw fenomeen. Als ombudsman vind ik dat voorstel prima. In mijn reactie, vraag ik ook aandacht voor de bestaande praktijk en de verschillen tussen pensioenuitvoerders.

Download reactie van Ombudsman Pensioenen