Jeroen Steenvoorden (60) is vanaf 1 november 2021 de nieuwe Ombudsman Pensioenen

Op 1 november 2021 start Jeroen Steenvoorden als Ombudsman Pensioenen. Hij volgt Henriƫtte de Lange op die deze functie tot 1 november 2021 heeft vervuld.

© Christiaan Krouwels

De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijk instituut voor de bemiddeling van klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. De pensioennuitvoerders: pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioen-instellingen, zijn bij het instituut aangesloten.

Over de Ombudsman Pensioenen

Sinds 2015 wordt de Ombudsman Pensioenen, vanwege zijn onafhankelijke positie, benoemd door de Sociaal-Economische Raad (SER). De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar. De ombudsman kan één keer worden herbenoemd.

Over Jeroen Steenvoorden

Jeroen Steenvoorden is vanaf het begin van zijn loopbaan actief in de financiële sector en met name in de pensioensector. Van 2006 tot april 2021 als directeur van de Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS). Jeroen was vanaf 2000 tot eind 2005 directeur van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF). Daarvoor bekleedde hij diverse lokale en internationale consultancy- en managementrollen bij Mercer en Centraal Beheer Achmea. Ook was hij 12 jaar commissaris bij Rabobank Apeldoorn & Omgeving.

Jeroen Steenvoorden: “Ik heb in de pensioensector aan diverse kanten van de tafel gezeten: namens een verzekeraar, als consultant, directeur van een brancheorganisatie voor ondernemingspensioenfondsen en van een beroepspensioenfonds. Ombudsman Pensioenen is weer een nieuwe invalshoek. De focus in deze interessante en uitdagende rol ligt natuurlijk op bemiddeling en op de belangen van pensioendeelnemers. Het is van belang dat pensioendeelnemers met hun klacht bij een onafhankelijk instituut terecht kunnen nadat zij de gehele klachtenprocedure bij hun pensioenuitvoerder hebben doorlopen. Ik hoop uit de individuele klachtenbehandeling algemene lessen te halen waarmee de sector zich kan verbeteren. Voor mij is de combinatie van je verdiepen in persoonlijke klachten van pensioendeelnemers en indien van toepassing de mogelijke vertaling naar positieve effecten voor de hele sector heel aantrekkelijk. Want zeker op langere termijn zijn de belangen van deelnemers en sector (pensioenuitvoerders) vaak gelijk. Ik ga in deze nieuwe rol dan ook met groot plezier en passie aan de slag.”

Edith Maat, algemeen directeur van de Pensioenfederatie, is blij met de benoeming van Jeroen Steenvoorden. “Het is fijn dat er weer iemand is gevonden die gedegen pensioenkennis heeft en grote betrokkenheid heeft bij de belangen van deelnemers. Het is van groot belang om signalen van deelnemers als kans te zien om de communicatie of de dienstverlening nog een stap verder te brengen. Dat staat in de sector hoog op de agenda. We zien uit naar de samenwerking met de Ombudsman en wensen Jeroen Steenvoorden veel succes met zijn werk.”

Harold Herbert, directeur Verbond van Verzekeraars: “De sector heeft in de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in een goede interne behandeling van klantsignalen en klachten door verzekeraars en premiepensioen-instellingen zelf. Goede klachtbehandeling is immers essentieel voor het vertrouwen van klanten. Toch lukt het natuurlijk niet altijd om een klacht naar ieders tevredenheid af te handelen. Ook wij blijven leren. Daarom zijn we blij met de komst van Jeroen Steenvoorden. Hij heeft de ervaring en autoriteit om partijen bij elkaar te brengen en de sector waar nodig een kritische spiegel voor te houden.”

Secretariaat

Jeroen Steenvoorden is benoemd voor 2 dagen in de week. De ombudsman wordt ondersteund door een secretariaat, dat deel uitmaakt van de Sociaal-Economische Raad (SER).


Voor meer informatie kunt u terecht bij Marianne den Boef, t 06 44244817; m.den.boef@ser.nl.