Ombudsman Pensioenen: klagen over pensioen moet makkelijker

Een aantal pensioenfondsen maakt het klanten nog altijd te moeilijk om een klacht in te dienen. Informatie over klachtenregelingen is moeilijk vindbaar, er wordt veel vakjargon gebruikt en te weinig informatie verstrekt. Ook verzuimen pensioenfondsen om klagers naar de Ombudsman Pensioenen te verwijzen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de onafhankelijke Ombudsman Pensioenen heeft ingesteld naar de informatievoorziening en klachtenafhandeling door de pensioenuitvoerders. De ombudsman, mr. Henriette de Lange, concludeert dat een aantal fondsen de informatievoorziening heeft verbeterd, maar ook dat een groot aantal fondsen deze problemen nog onvoldoende serieus neemt. Van de 150 onderzochte pensioenfondsen hebben slechts 55 pensioenfondsen een makkelijk te vinden klachtenreglement of goede uitleg over de klachtenprocedure op hun website staan.

Steun minister Koolmees

De Lange voelt zich in haar conclusies gesteund door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die schreef afgelopen januari in een brief aan de Tweede Kamer: “pensioenuitvoerders zorgen ervoor dat hun interne klachtenprocedure goed vindbaar is en geven een goed vindbare verwijzing naar de Ombudsman Pensioenen”.

De Lange:,,Wij merken nog te vaak dat mensen niet goed worden geholpen, informatie niet kunnen vinden of niet begrijpen wat er staat op websites of in reglementen. Een aantal pensioenuitvoerders heeft de procedures verbeterd nadat de Ombudsman Pensioenen daarvoor in 2019 aandacht voor vroeg, maar er valt nog een hoop te verbeteren. Dat kan en moet beter, voor de deelnemer die wil weten hoe hoog zijn pensioen is en voor het fonds dat zonder klachten geen signalen krijgt om te komen tot verbeteringen”.

Minister Koolmees geeft in de brief aan dat mensen recht hebben op een volledig verifieerbare berekening van hun pensioen. Daarom is het van belang dat mensen weten hoe ze een klacht kunnen indienen als zij geen inzicht krijgen in hoe hun pensioen tot stand is gekomen.

De Ombudsman Pensioenen krijgt regelmatig klachten over de berekening van het pensioen. ,,Die klachten gaan over het feit dat mensen berekening niet begrijpen, maar ook over niet krijgen van voldoende informatie over hoe het pensioen is berekend”. De ombudsman gaat vanaf nu registeren hoeveel klachten specifiek gaan over het niet ontvangen van een verifieerbare berekening om hier beter zich op te krijgen.

Download


Noot voor de redactie: voor vragen over dit persbericht kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen, Henriette de Lange. Zij is bereikbaar via info@ombudsmanpensioenen.nl of via Marianne den Boef 070-3499648/0644244817