Bijdrage Ombudsman Pensioenen internetconsultatie Wet toekomst pensioenen

Het doel van Wet toekomst pensioenen (WTP) is onder andere, dat het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker wordt. In het licht van de klachten die ik als Ombudsman Pensioenen (OMP) ontvang, vind ik het een goed idee om de transparantie te vergroten en de wetgeving beter aan te laten sluiten op de persoonlijke omstandigheden van mensen.

© Rob Voss Foto

Verschillende aspecten van het huidige pensioenstelsel en de pensioenuitvoering worden in de praktijk niet begrepen. Dat is een voedingsbodem voor klachten en onbegrip. Ik hoop van harte, dat het nieuwe stelsel echt eenvoudiger wordt dan het huidige.

Mijn reactie op het wetsvoorstel is gebaseerd op de voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Het gaat erom hoe gewone mensen de uitvoering van hun pensioenregeling ervaren.

Download reactie van Ombudsman Pensioenen