twee mensen bij bushalte

Adviezen

De ombudsman maakt incidenteel gebruik van het instrument van het formele advies. Besluit een pensioenfonds het formele advies niet op te volgen, dan heeft de ombudsman de mogelijkheid om met geheimhouding van de klager het advies openbaar te maken. Op deze pagina leest u het advies van de ombudsman dat niet opgevolgd is door een pensioenfonds.


Nieuwe adviezen Ombudsman Pensioenen

30 maart 2023

ABP in de fout bij communicatie over pensioenen

Communicatie over het wel of niet recht hebben op een pensioenuitkering en over de hoogte van het pensioen moet voor (toekomstige) gepensioneerden en hun partners echt duidelijk zijn. Dit voorkomt dat de verwachtingen van deelnemers niet worden waargemaakt en zorgt ervoor dat deelnemers tijdig in staat worden gesteld zelf aanvullende maatregelen te nemen. De Ombudsman Pensioenen beoordeelt in twee recente dossiers de communicatie naar een klager vanuit pensioenfonds ABP als onduidelijk en inconsequent. Het fonds liet gedurende een langere periode steken vallen. Dit resulteert in twee formele adviezen van de Ombudsman Pensioenen. De ombudsman vroeg ABP in beide gevallen uit coulance een passend financieel gebaar te maken naar de klagers. Dat werd door het fonds geweigerd. Ook verzoekt hij ABP een beleid te ontwikkelen voor coulancebetalingen.

Wat is een advies van de Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman Pensioenen heeft sinds 2019 de mogelijkheid om het advies te publiceren en daarbij de naam van een pensioenfonds te noemen indien het pensioenfonds besluit het advies van de ombudsman niet op te volgen. Vandaag maakt de Ombudsman Pensioenen, Jeroen Steenvoorden, voor de tweede keer gebruik van die bevoegdheid. De meeste adviezen worden wel opgevolgd en anoniem beschreven in het jaarverslag van de Ombudsman Pensioenen.

Lees meer in het volledige nieuwsbericht ‘ABP in de fout bij communicatie over pensioenen’.

Adviezen
Klager vertrouwt op signalen ABP over partnerpensioen

Volledig advies (PDF)

In ABP inkomensopgave voor hypotheek ontbreekt de informatie dat het nabestaandenpensioen halveert bij ingang AOW

Volledig advies (PDF)

Terugdraaien van uitruilen partnerpensioen

Advies 22 juli 2021

Klager en zijn partner hebben een aanvraagformulier voor uitruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen getekend.
Drie jaar later verzoekt klager het pensioenfonds de uitruil van het partnerpensioen terug te draaien. Omdat zij niet hebben begrepen dat het gehele partnerpensioen is verdwenen als gevolg van de uitruil. Het pensioenfonds wijst dat verzoek af.

Het advies van de Ombudsman Pensioenen is dat het pensioenfonds de klager de mogelijkheid biedt om de uitruil van het partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen terug te draaien. Het pensioenfonds kan aan deze uitruil de voorwaarden verbinden van een medische keuring en het terugbetalen van het te veel uitgekeerde ouderdomspensioen.

Lees meer in het nieuwsbericht 'Beslissing pensioenfonds over uitruil partnerpensioen niet redelijk'

Volledig advies (PDF)