Nieuws

Wat doet de Ombudsman Pensioenen?

08-12-2022

Liesbeth Veltmans en Paul Herfs van Tijdschrift voor Klachtrecht spraken met Ombudsman Pensioenen, Jeroen Steenvoorden. Wat doet de Ombudsman Pensioenen, waarover klagen mensen bij hem, wie zijn er aangesloten en hoeveel klachten behandelt hij?

Pensioenklager wordt amper gehoord

19-07-2022

Uit een AFM-onderzoek in het voorjaar van 2022 kwam het beeld van gebrekkige klachtenafhandeling in de pensioensector. Pensioen Pro berichtte daarover.

Aan de slag met klachten

14-06-2022

Sinds november is Jeroen Steenvoorden Ombudsman Pensioenen. De aandacht voor klachtenprocedures is bij de wetgever, de AFM en de Pensioenfederatie de laatste maanden sterk toegenomen.

Bijdrage aan internetconsultatie Besluit Wet toekomst Pensioenen

02-05-2022

Het voorstel Wet toekomst pensioenen stelt een uniforme interne klachten- en geschillenprocedure voor bij pensioenuitvoerders. Ook spreekt het wetsvoorstel over een externe geschilleninstantie die bindende uitspraken kan doen.

Ombudsman Pensioenen roept pensioenuitvoerders op deelnemers te helpen bij belangrijke beslissingen

28-04-2022

De Ombudsman Pensioenen nam in 2021 122 bemiddelingszaken in behandeling (2020: 147). Het aantal informatieverzoeken bedroeg echter 866 (2020: 634). Het totaal overzicht van bemiddelingszaken en informatieverzoeken is te vinden in het jaarverslag over 2021.

Jeroen Steenvoorden (60) is vanaf 1 november 2021 de nieuwe Ombudsman Pensioenen

01-11-2021

Op 1 november 2021 start Jeroen Steenvoorden als Ombudsman Pensioenen. Hij volgt Henriëtte de Lange op die deze functie tot 1 november 2021 heeft vervuld.

Dossier Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid na 10 jaar nog niet voldoende opgelost

15-10-2021

Binnenkort stop ik als Ombudsman Pensioenen. In mijn periode als ombudsman heb ik mooie bemiddelingsresultaten kunnen realiseren voor deelnemers. Dit artikel gaat over een dossier waarin nog onvoldoende beweging zit. Ook mijn voorganger, Piet Keizer, hield zich er al mee bezig.

Beslissing pensioenfonds over uitruil partnerpensioen niet redelijk

16-09-2021

De Ombudsman Pensioenen heeft sinds 2019 de mogelijkheid om in haar advies de naam van een pensioenfonds te noemen als het pensioenfonds besluit het advies van de ombudsman niet op te volgen. Vandaag maakt de Ombudsman Pensioenen, Henriëtte de Lange, voor het eerst gebruik van die bevoegdheid. De meeste adviezen worden wel opgevolgd en anoniem beschreven in het jaarverslag van de Ombudsman Pensioenen.

14 Pensioenfondsen geven online de informatie voor arbeidsongeschikten waar Ombudsman Pensioenen om vroeg

27-07-2021

In het jaarverslag 2019 heeft de Ombudsman Pensioenen, Henriëtte de Lange, pensioenfondsbesturen opgeroepen om een redelijk beleid te formuleren over hoe om te gaan met mensen die niet tijdig vragen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en dat op de website te zetten.

Kunt u mij de weg naar de klachtenprocedure vertellen, meneer?

30-06-2021

De Ombudsman Pensioenen (OMP) ziet dat verschillen in interne klachtenprocedures van pensioenuitvoerders niet tot grote problemen leiden bij klagers. Een klager die bij haar aanklopt doorloopt niet bij elk fonds opnieuw de klachtenprocedure. Hij put dus meestal niet uit ervaring.