Nieuws

Pensioenconflict! Komt u er samen niet uit?

06-06-2023

Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie legt in een column in het Friesch Dagblad uit wanneer een gepensioneerde terecht kan bij het team van de Ombudsman Pensioenen. Hij gaat ook in op de aanbevelingen in het jaarverslag van de ombudsman over 2022 en de overgang van de Ombudsman Pensioenen naar de nieuwe geschilleninstantie voor de pensioensector.

Ombudsman Pensioenen: Pensioenschade voor arbeidsongeschikten met een tijdelijk contract is niet uitlegbaar

13-04-2023

De Ombudsman Pensioenen, Jeroen Steenvoorden, reikt vandaag zijn jaarverslag over 2022 uit aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, en aan de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

Nieuwe adviezen Ombudsman Pensioenen

30-03-2023

ABP in de fout bij communicatie over pensioenen

Wat doet de Ombudsman Pensioenen?

08-12-2022

Liesbeth Veltmans en Paul Herfs van Tijdschrift voor Klachtrecht spraken met Ombudsman Pensioenen, Jeroen Steenvoorden. Wat doet de Ombudsman Pensioenen, waarover klagen mensen bij hem, wie zijn er aangesloten en hoeveel klachten behandelt hij?

Pensioenklager wordt amper gehoord

19-07-2022

Uit een AFM-onderzoek in het voorjaar van 2022 kwam het beeld van gebrekkige klachtenafhandeling in de pensioensector. Pensioen Pro berichtte daarover.

Aan de slag met klachten

14-06-2022

Sinds november is Jeroen Steenvoorden Ombudsman Pensioenen. De aandacht voor klachtenprocedures is bij de wetgever, de AFM en de Pensioenfederatie de laatste maanden sterk toegenomen.

Bijdrage aan internetconsultatie Besluit Wet toekomst Pensioenen

02-05-2022

Het voorstel Wet toekomst pensioenen stelt een uniforme interne klachten- en geschillenprocedure voor bij pensioenuitvoerders. Ook spreekt het wetsvoorstel over een externe geschilleninstantie die bindende uitspraken kan doen.

Ombudsman Pensioenen roept pensioenuitvoerders op deelnemers te helpen bij belangrijke beslissingen

28-04-2022

De Ombudsman Pensioenen nam in 2021 122 bemiddelingszaken in behandeling (2020: 147). Het aantal informatieverzoeken bedroeg echter 866 (2020: 634). Het totaal overzicht van bemiddelingszaken en informatieverzoeken is te vinden in het jaarverslag over 2021.

Jeroen Steenvoorden (60) is vanaf 1 november 2021 de nieuwe Ombudsman Pensioenen

01-11-2021

Op 1 november 2021 start Jeroen Steenvoorden als Ombudsman Pensioenen. Hij volgt Henriƫtte de Lange op die deze functie tot 1 november 2021 heeft vervuld.

Dossier Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid na 10 jaar nog niet voldoende opgelost

15-10-2021

Binnenkort stop ik als Ombudsman Pensioenen. In mijn periode als ombudsman heb ik mooie bemiddelingsresultaten kunnen realiseren voor deelnemers. Dit artikel gaat over een dossier waarin nog onvoldoende beweging zit. Ook mijn voorganger, Piet Keizer, hield zich er al mee bezig.