Wat moet ik doen voor ik een klacht indien bij de Ombudsman Pensioenen?

Voor u een zaak voorlegt aan de Ombudsman Pensioenen, is het goed eerst de volgende zaken te onderzoeken.

Eigen klachtenregeling

Uw pensioenfonds of verzekeraar heeft een eigen klachten- en/of geschillenregeling. U moet daar eerst gebruik van hebben gemaakt, voordat de ombudsman uw zaak in behandeling kan nemen.

Lagere oude pensioenrechten

Er waren vroeger pensioenregelingen waarin erg weinig pensioen kon worden opgebouwd. Dat kwam onder andere door hele hoge franchises en een laag opbouwpercentage. De ombudsman kan helaas niets doen voor mensen die ondanks een leven lang werken en laag pensioen hebben opgebouwd omdat ze nu eenmaal werkte in een branche die lange tijd een minder goede pensioenregeling had. Houd er daarom rekening mee dat wellicht niet uw hele pensioen opgebouwd is volgens de huidige regels, en dat uw pensioen als geheel dus lager kan uitvallen dan u denkt.

Start van de pensioenopbouw

Veel mensen herinneren zich wel dat ze ergens gewerkt hebben, maar weten niet of ze er pensioen aan hebben overgehouden. Vroeger – tot en met het begin van de zeventiger jaren – was het tamelijk gebruikelijk dat pas uitzicht op ouderdomspensioen werd verkregen na vijf jaar ononderbroken deelname aan de pensioenregeling. Haalde men die vijf jaar niet, dan werd de pensioenpremie terugbetaald aan de werkgever. De deelnemer kreeg het eventuele werknemersgedeelte van de premie terug, maar had dan geen recht meer op ouderdomspensioen. Aan veel pensioenregelingen kon men pas deelnemen wanneer men de leeftijd van 25 jaar had bereikt. Vandaag de dag is de maximale leeftijd waarop de deelname kan beginnen 21 jaar. Overigens betekent werken nog niet dat er pensioen wordt opgebouwd. Pensioenopbouw is in Nederland niet bij wet verplicht.

Geen kosten

Aan het voorleggen van klachten en/of geschillen en de behandeling daarvan zijn voor de klager geen kosten verbonden.