Wat doet de ombudsman niet?

Er zijn een aantal gevallen waarin de Ombudsman Pensioenen u niet verder kan helpen. Hieronder vindt u een overzicht van het soort klachten die de Ombudsman Pensioenen NIET behandelt. En wie daarin wel de juiste partijen zijn.

- Klachten behandelen over de inhoud van de pensioenregeling zelf

Met een klacht over de inhoud van pensioenregeling zelf kunt u niet bij de ombudsman terecht. De inhoud van een pensioenregeling berust op een overeenkomst tussen werkgever(s) en werknemers, en alleen zij kunnen die veranderen. U kunt zich daarvoor het beste wenden tot een belangenorganisatie of ondernemingsraad.

- Geschillen beslechten over de interpretatie van wetsartikelen

 Klachten en/of geschillen over de interpretatie van wetsartikelen kan de ombudsman niet behandelen. Dat is voorbehouden aan de rechter.

- Verzekeringstechnische klachten behandelen

Degenen die een klacht of geschil hebben over een pensioenpolis die zijzelf of hun werkgever hebben gesloten met een verzekeraar, kunnen zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Kifid behandelt de min of meer verzekeringstechnische klachten die feitelijk ook kunnen bestaan bij andere levensverzekeringen (zoals lijfrentepolissen, kapitaalverzekeringen).

- Bemiddelen als er een eigen klachtenregeling en/of geschillenregeling is

De ombudsman neemt zaken niet in behandeling wanneer nog gebruik kan worden gemaakt van een klachtenregeling en/of geschillenregeling bij de pensioenuitvoerder zelf.

- Als het besluit van het pensioenfonds of verzekeraar goed was

Veel klachten gaan over zaken waar het besluit van het pensioenfonds of de verzekeraar goed verdedigbaar is. De pensioenwetgeving zit zo in elkaar dat het kan gebeuren dat iets niet goed voelt bij klager, maar het niet alleen juridisch maar ook als de zaak wordt bekeken vanuit redelijkheid en billijkheid wel klopt. In die gevallen zal de ombudsman de klacht niet in behandeling nemen. Dat legt de ombudsman wel goed uit, in de hoop dat de klager kan begrijpen waarom de ombudsman geen poging gaat doen om te bemiddelen tussen de klager en het pensioenfonds of de verzekeraar waar de klacht over gaat.

- Voorlichting over pensioenen geven

Voorlichting over de pensioenregeling en hulp bij de keuzes die daarin gemaakt moeten worden is allereerst de taak van de pensioenuitvoerders zelf. Ook zal de ombudsman een pensioen niet (laten) berekenen of narekenen wanneer niet werkelijk sprake is van een klacht of geschil daarover.

- Directe belangenbehartiging zijn

De ombudsman is geen belangenbehartiger van de belanghebbende. Wel kan zijn bemiddelende taak met zich meebrengen dat hij zijn gewicht in de schaal legt om een beter evenwicht te verkrijgen tussen de pensioenuitvoerder en de belanghebbende.

- Opsporen van pensioenrechten

Het opsporen van onbekende pensioenrechten en/of pensioenuitvoerders behoort niet tot de taak van de ombudsman.