Wat voor klachten kan ik voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen?

De Ombudsman Pensioenen bemiddelt bij klachten en geschillen over de uitvoering van een reglement van een pensioenfonds of verzekeraar. Bijvoorbeeld over de berekening van het pensioen, een afwijzing van een aanvraag voor een partnerpensioen, een onjuiste opgave, etc.