Wie zijn aangesloten bij de Ombudsman Pensioenen?

  • Pensioenfondsen
  • Verzekeraars
  • Premiepensioeninstellingen

Pensioenfondsen

Bijna alle pensioenfondsen zijn aangesloten bij de Pensioenfederatie. Via de Pensioenfederatie en de wettelijke verankering van de Code Pensioenfondsen zijn pensioenfondsen aangesloten bij de Ombudsman Pensioenen.

Verzekeraars

Sommige verzekeraars verzekeren ook pensioenen. Sinds 1 januari 2009 zijn die verzekeraars die tevens pensioenuitvoerder zijn én lid van het Verbond van Verzekeraars ook bij de Ombudsman Pensioenen aangesloten.

Premiepensioeninstellingen

Ook klachten over premiepensioeninstellingen (PPI's) kunnen door de Ombudsman Pensioenen in behandeling worden genomen.