Afkoop

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met afkoop.


Onterecht afgekocht

Een pensioen was ten onrechte afgekocht, omdat het bij aanvraag onder de afkoopgrens lag, maar later, op de feitelijke ingangsdatum, niet. Het pensioen is met terugwerkende kracht hersteld.


Toepasselijke regels

Aanspraak en berekening op grond van hetzelfde reglement.

De zaak van een klager, die voor de mogelijkheid van afkoop een beroep deed op het nieuwe pensioenreglement en voor de berekening van de afkoopsom op het oude, is niet in behandeling genomen.


Afkoopbedrag

Regelmatig stelt de ombudsman mensen teleur die gehoopt of gerekend hadden op een eenmalig afkoopbedrag van een relatief klein pensioen. De verhoging van de pensioenleeftijd zorgt dan voor een bijkomende verrassing. Voor de vraag of een ‘klein’ pensioen onder de wettelijke afkoopgrens ligt, wordt namelijk gekeken naar de hoogte van het pensioen op de pensioenleeftijd die de pensioenregeling nu kent.

Wanneer het pensioen door de verhogingen van de pensioenleeftijd (eerst van 65 naar 67, later vaak van 67 naar 68) boven de afkoopgrens is komen te liggen, mag het pensioen niet worden afgekocht. Het gaat dus niet om de pensioenleeftijd, zoals die was tijdens de opbouw van het pensioen, maar om de werkelijke pensioenleeftijd van de regeling.