Verevening bij scheiding

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met verevening van pensioen bij scheiding.

Verdeling van prepensioen

De pensioenuitvoerder had aanvankelijk meegewerkt aan verdeling van een prepensioen. Bij nader inzien was het van mening dat dit ten onrechte was gebeurd. Op zijn beurt was de advocaat van de ex-partner het daar niet mee eens. De ombudsman heeft zich op het standpunt gesteld dat uitleg van een echtscheidingsconvenant een zaak is tussen de scheidende partijen en, als die het niet eens worden, van de rechter. Het fonds heeft toen aangeboden de proceskosten van zijn deelnemer te vergoeden.