Wat doet de Ombudsman Pensioenen?

Werkwijze van de Ombudsman Pensioenen

De ombudsman kan uw zaak alleen in behandeling nemen als uw pensioenfonds of uw verzekeraar de klacht/geschil al behandeld heeft in de eigen interne klachtenprocedure van het pensioenfonds of verzekeraar.

De ombudsman kijkt eerst of er voldoende aanleiding is om te gaan bemiddelen.
Bij veel zaken blijkt dat het pensioenfonds of verzekeraar een goed besluit genomen hebben en zijn er niet voldoende redenen om aan het fonds of de verzekeraar te vragen een ander besluit te nemen. De ombudsman laat dat zo spoedig mogelijk weten.

Het komt ook voor dat de ombudsman vindt dat het besluit van het pensioenfonds of de verzekeraar niet onredelijk is maar dat het slecht is uitgelegd. Dan zal de ombudsman proberen de zaak wel duidelijk uit te leggen.

Als de ombudsman van mening is dat er sprake is van een echte klacht of geschil, dan probeert de ombudsman door bemiddeling een redelijke en billijke oplossing te bereiken. Lukt dat niet, dan kan de ombudsman een formeel advies uitbrengen. Het advies is niet bindend, maar wordt als regel gevolgd. Bovendien staat de weg naar de rechter dan nog open.

Check vooraf

De ervaring heeft geleerd dat het nuttig is om eerst aan het secretariaat te vragen of uw zaak zich (al) leent voor behandeling door de ombudsman. Het telefoonnummer is 070 - 3 499 620 Bel ons van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 16.00 uur op 070 349 96 20. Als wij niet kunnen opnemen vinden wij het prettig als u duidelijk een bericht inspreekt met uw naam en telefoonnummer. Wij bellen u dan terug.

Reglement van de Ombudsman Pensioenen

In het reglement van de Ombudsman Pensioenen is verder toegelicht wat de taken en de werkwijze van de ombudsman zijn.