twee mensen bij bushalte

Adviezen

De ombudsman maakt incidenteel gebruik van het instrument van het formele advies. Besluit een pensioenfonds het formele advies niet op te volgen, dan heeft de ombudsman de mogelijkheid om met geheimhouding van de klager het advies openbaar te maken. Op deze pagina leest u het advies van de ombudsman dat niet opgevolgd is door een pensioenfonds.

Terugdraaien van uitruilen partnerpensioen

Advies 22 juli 2021

Klager en zijn partner hebben een aanvraagformulier voor uitruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen getekend.
Drie jaar later verzoekt klager het pensioenfonds de uitruil van het partnerpensioen terug te draaien. Omdat zij niet hebben begrepen dat het gehele partnerpensioen is verdwenen als gevolg van de uitruil. Het pensioenfonds wijst dat verzoek af.

Het advies van de Ombudsman Pensioenen is dat het pensioenfonds de klager de mogelijkheid biedt om de uitruil van het partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen terug te draaien. Het pensioenfonds kan aan deze uitruil de voorwaarden verbinden van een medische keuring en het terugbetalen van het te veel uitgekeerde ouderdomspensioen.

Lees meer in het nieuwsbericht 'Beslissing pensioenfonds over uitruil partnerpensioen niet redelijk'

Volledig advies (PDF)