Vrolijke man met kind

Een klacht indienen

U heeft al een klacht ingediend maar komt er niet uit met uw pensioenfonds. Dan kunt u uw klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen.

Procedure bij de Ombudsman Pensioenen


U kunt ons ook bellen om te weten te komen of de Ombudsman de klacht in behandeling kan nemen.
Wij zijn telefonisch te bereiken: van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 16.00 uur op tel. 070 3 499 620.  

Het gebeurt dat wij telefonisch even niet bereikbaar zijn. U kunt in dat geval het beste op een ander tijdstip bellen of de voicemail inspreken. Wij bellen u terug (graag naam en telefoonnummer duidelijk inspreken). 

Klacht indienen

U kunt uw klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen door gebruik te maken van ons online klachtenformulier.

LET OP: de Ombudsman Pensioenen behandelt alleen klachten over pensioenfondsen. Klachten over verzekeringsmaatschappijen of premiepensioeninstellingen worden behandeld door Kifid.

U kunt uw klacht ook per brief indienen. Vergeet dan niet alle relevante stukken bij te voegen waaruit de historie van een klacht/geschil blijkt. Ons postadres is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
info@ombudsmanpensioenen.nl