Henriƫtte de Lange, Ombudsman Pensioenen

Nog een keer, premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

15 oktober 2021 | Dit is mijn laatste blog als Ombudsman Pensioenen. Normaal staan in mijn blog tips die snel te implementeren zijn, zonder uitgebreid vergadertraject. Dat geldt niet voor deze blog.

Want ik wil graag nog een keer dringend aandacht vragen voor een dossier waar ik echt van baal. Het is in mijn periode als Ombudsman Pensioenen niet gelukt om daarin voldoende beweging te krijgen. Het gaat over het dossier premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid dat na 10 jaar nog steeds niet voldoende is opgelost. Het is een complex verhaal en daarom heb ik er een artikel over geschreven dat completer is dan mijn blogs. Dit probleem laat zich namelijk niet in 600 woorden uitleggen. Daarom hieronder in een notedop wat er naar mijn idee moet gebeuren De achtergrond en oplossingsrichtingen vind je in het uitgebreide artikel.

Het probleem

Er is al decennialang door sociale partners voortzetting van de pensioenopbouw beloofd aan een kwetsbare groep, mensen die arbeidsongeschikt geworden zijn en daarom niet meer kunnen werken. Voor dat pensioen is premie betaald, maar ze hebben de pensioenopbouw niet gekregen. Enkel en alleen omdat ze niet wisten dat ze daar op tijd om hadden moeten vragen. Te veel pensioenuitvoerders houden vast aan die termijn waardoor de klager geen premievrij pensioen krijgt.

Wat moet er nu gebeuren?

Als het meer dan 10 jaar duurt om een probleem op te lossen, is de oplossing blijkbaar niet eenvoudig. Daarom schets in mijn artikel het probleem met een aantal oplossingsrichtingen. Het is niet nodig is al die oplossingen door te voeren. Het gaat vooral om de urgentie voelen en de wil om het op te lossen. Meer wetgeving kan wel als stok achter de deur dienen om te zorgen dat er nu echt stappen worden gezet. Het belangrijkste is dat er nu echt een goed debat komt in de pensioensector, over de reparatie van de pensioenen voor arbeidsongeschikten die zich niet tijdig hebben gemeld. Gelukkig zijn er ook partijen die het wel goed geregeld hebben. Die kunnen de partijen die dat nog niet gedaan hebben helpen en ervaringen delen.

Ongeacht de uitkomst van de reparatie over het verleden, moet voorkomen worden dat er nieuwe gevallen van arbeidsongeschikten komen die ten onrechte geen premievrije pensioenopbouw krijgen. Dat kan door pensioenuitvoerders te verplichten standaard te werken met de UWV-meldingen. Daarnaast is het nodig nieuwe arbeidsongeschikten beter te informeren over de mogelijkheden van vrijwillige voortzetting van hun deelname aan de pensioenregeling als hun dienstverband (te vroeg) stopt. Zij zouden dan automatisch voor premievrije pensioenopbouw vanwege arbeidsongeschiktheid in aanmerking moeten komen. Uit ons onderzoek van afgelopen zomer blijkt dat de informatieverstrekking over arbeidsongeschiktheid en pensioen nog niet optimaal is. Blijkbaar zijn de huidige voorschriften in de Pensioenwet (PW) niet streng genoeg. Een oplossing zou kunnen zijn dat het niet voldoen aan artikel 37 PW ook onder de boetebepalingen van de PW komt te vallen.

Daarnaast zou onderzocht kunnen worden of in de PW moet komen te staan dat de werkgever de plicht heeft om arbeidsongeschiktheid te melden. Het lijkt logisch dat ingeval van een meldingsplicht die rol bij de werkgever ligt en niet bij de arbeidsongeschikte werknemer. Daarbij kan er natuurlijk geen sprake zijn van verjaring.

Slot

Ik hoop oprecht dat het dossier premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid nu echt voortvarend opgepakt wordt, zodat mijn opvolger zijn aandacht kan richten op andere klachten die opgelost moeten worden.

Henriëtte de Lange Ombudsman Pensioenen tot 1 november 2021

 


Blog Ombudsman Pensioenen

De blogs verschijnen elk kwartaal en gaan over klachten die zonder grote inspanningen voorkomen kunnen worden.