Navordering

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met navordering.


Spontane verhoging van het partnerpensioen

Gedurende vier jaar ontving een inmiddels 86-jarige klager zonder dat hiertoe aanleiding bestond, een hoger partnerpensioen. Klager probeerde hierover telefonisch inlichtingen in te winnen, maar dit leidde niet tot een duidelijke verklaring voor het ineens hogere pensioen. Deze verklaring was ook niet te geven. Klager had namelijk geen recht op het onverwachts verhoogde pensioen en werd, nadat het fonds de vergissing had ontdekt, aangemaand om ruim 6.000 euro terug te betalen.

Dat mocht ze wel over een periode van vijf jaar uitsmeren. Nadat de ombudsman het fonds had gewezen op de leeftijd van klager en het feit dat zij bij aanvang van de hogere uitkering al had geïnformeerd naar de reden voor de verhoging, besloot het fonds het teveel uitgekeerde pensioen niet in te vorderen.


Verlaging door herstel van de fout werkt alleen door in toekomstige uitkeringen

Op een aanvraagformulier voor een vervroegd ouderdomspensioen was per ongeluk het voorwaardelijke pensioen verwerkt in de hoogte van het maandelijks uit te keren pensioen. Het pensioenfonds ontdekte de fout en verlaagde het pensioen. Om de gepensioneerde niet in de problemen te brengen, zijn pensioen werd immers al voor de toekomst verlaagd, besloot het pensioenfonds om het al teveel uitgekeerde pensioen waar geen recht op was, niet terug te vorderen.