Hoe kan ik pensioengegevens opsporen?

De Ombudsman Pensioenen kan uw pensioen niet voor u opsporen. Daar heeft hij eenvoudig de mensen en de middelen niet voor. U kunt echter veel zelf doen. Kijk bijvoorbeeld bij de veel-gestelde vragen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Of informeer bijvoorbeeld bij uw oude werkgever of collega's. De adressen van de meeste Nederlandse pensioenfondsen zijn bekend bij De Nederlandsche Bank.

Nuttige adressen

Pensioenfederatie
Postbus 93158
2509 AD Den Haag
Tel.: (070) 76 20 220

Verbond van Verzekeraars
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
Tel.: (070) 333 85 00

De Nederlandsche Bank
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
Tel.: 0800 020 1068

Vereniging van Kamers van Koophandel
Bij de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland kunt u zo nodig informeren naar vestigingsplaats en adres van de plaatselijke Kamers.
Postbus 265
3440 AG Woerden
Tel.: (0348) 42 69 11

Vakorganisaties
Het kan zijn dat u niet weet bij welke vakorganisatie u te rade moet gaan.
Probeert u het dan bij de FNV in Amsterdam (tel. (020) 581 63 00)
of het CNV in Utrecht (tel. (030) 291 39 11).

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.