Waarom moet ik tijdig een pensioencheck doen?

Pensioen is een zaak van lange adem. Het is daarom heel belangrijk om de papieren te bewaren, waarmee u kunt aantonen dat u pensioen hebt opgebouwd, of in ieder geval wanneer u bij welke werkgever hebt gewerkt en tegen welk loon. Als ieder spoor van bewijs ontbreekt kan de Ombudsman Pensioenen niet helpen.

Check de inhoud van uw pensioenregeling

Bijna net zo belangrijk is het om zich tijdig op de hoogte te stellen van de inhoud van de pensioenregeling zelf.

  • Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd en hoeveel pensioen kunt u nog in de komende jaren opbouwen?
  • Hebt u een pensioenbreuk door wisseling van werkgever en is waardeoverdracht in dat geval voordelig?
  • Is er nabestaandenpensioen verzekerd en zo ja, voor wie en onder welke voorwaarden?
  • Bestaat er recht op premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid en in welke gevallen?

Pensioencheck: zit het echt wel goed?

Te veel mensen denken ‘dat het wel goed zit’ en gaan af op algemeenheden die lang niet voor iedere pensioenregeling opgaan. Bereid uzelf geen onaangename verrassingen!

Tip: Als actieve deelnemer ontvangt u ieder jaar een zogenoemd Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het verdient aanbeveling het UPO te lezen en de verzekerde aanspraken op een rijtje te zetten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.