Wat doet de ombudsman niet?

Er zijn een aantal gevallen waarin de Ombudsman Pensioenen u niet verder kan helpen. Hieronder vindt u een overzicht van het soort klachten die de Ombudsman Pensioenen NIET behandelt. En wie daarin wel de juiste partijen zijn.

Klachten behandelen over pensioenreglementen zelf

Met een klacht over het pensioenreglement zelf kunt u niet bij de Ombudsman terecht. De inhoud van een pensioenregeling berust op een overeenkomst tussen werkgever(s) en werknemers, en alleen zij kunnen die veranderen. U kunt zich daarvoor het beste wenden tot een belangenorganisatie of ondernemingsraad.

Geschillen beslechten over de uitvoering van wettelijke bepalingen

Klachten en/of geschillen over de uitvoering van wettelijke bepalingen kan de Ombudsman niet behandelen. Dat is voorbehouden aan de rechter.

Verzekeringstechnische klachten behandelen

Degenen die een klacht of geschil hebben over een pensioenpolis die zijzelf of hun werkgever hebben gesloten met een verzekeraar, kunnen zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid behandelt de min of meer verzekeringstechnische klachten die bijvoorbeeld ook kunnen bestaan bij andere levensverzekeringen (zoals lijfrentepolissen, kapitaalverzekeringen)

Bemiddelen als er een eigen klachtenregeling en/of geschillenregeling is

De Ombudsman neemt zaken niet in behandeling wanneer nog gebruik kan worden gemaakt van een klachtenregeling en/of geschillenregeling bij de pensioenuitvoerder zelf. Met een aantal grote pensioenuitvoerders heeft de Ombudsman de afspraak dat hij de brief dan doorzendt naar het fonds.

Voorlichting over pensioenen geven

Voorlichting over de pensioenregeling en hulp bij de keuzes die daarin gemaakt moeten worden is allereerst de taak van de pensioenuitvoerders zelf. Ook zal de Ombudsman een pensioen niet (laten) berekenen of narekenen wanneer niet werkelijk sprake is van een klacht of geschil daarover. Lees meer over voorlichting over pensioenen

Directe belangenbehartiging zijn

De Ombudsman is geen belangenbehartiger van de belanghebbende. Wel kan zijn bemiddelende taak meebrengen dat hij zijn gewicht in de schaal legt om een beter evenwicht te verkrijgen tussen de pensioenuitvoerder en de belanghebbende.

Opsporen van pensioenrechten

Het opsporen van onbekende pensioenrechten en/of pensioenuitvoerders behoort niet tot de taak van de Ombudsman. Lees meer over het opsporen van pensioenrechten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.