Wat moet ik doen voor ik een klacht kan indienen bij de Ombudsman?

Voor u een zaak indient bij de Ombudsman Pensioenen, is het goed om onderstaande zaken alvast in ogenschouw te nemen.

 • Eigen klachtenregeling
  Als uw pensioenuitvoerder een eigen klachten- en/of geschillenregeling heeft, moet u daar eerst gebruik van gemaakt hebben.

 • Lagere oude pensioenrechten
  Oude pensioenrechten zijn doorgaans soberder dan de huidige. Houd er daarom rekening mee dat wellicht niet uw hele pensioen opgebouwd is volgens de huidige regels, en dat uw pensioen als geheel dus lager kan uitvallen dan u denkt.

 • Start van de pensioenopbouw
  Veel mensen herinneren zich wel dat ze ergens gewerkt hebben, maar weten niet of ze er pensioen aan hebben overgehouden. Vroeger – tot en met het begin van de zeventiger jaren – was het tamelijk gebruikelijk dat pas uitzicht op ouderdomspensioen werd verkregen na vijf jaar ononderbroken deelname aan de pensioenregeling. Haalde men die vijf jaar niet, dan werd de pensioenpremie terugbetaald aan degene die deze voldaan had. De deelnemer kreeg dus het eventuele werknemersgedeelte van de premie terug, maar had dan geen recht meer op ouderdomspensioen. Aan veel pensioenregelingen kon men pas deelnemen wanneer men de leeftijd van 25 jaar had bereikt. Vandaag de dag is de maximale leeftijd waarop de deelname kan beginnen 21 jaar. Voorts betekent werken niet altijd dat er pensioen wordt opgebouwd. Pensioen is in Nederland (nog) niet bij wet verplicht.

 • Pensioendoelstelling inclusief AOW
  De pensioendoelstelling van vrijwel alle pensioenfondsen (bijvoorbeeld 70% van het loon bij een deelname van 40 jaar) is inclusief algemeen ouderdomspensioen (AOW). Voor de beoordeling van de hoogte van uw pensioen ten opzichte van uw salaris moet u dus de AOW er bij tellen.

Wilt u een zaak indienen?

Heeft u het bovenstaande bekeken? Lees dan verder over hoe een zaak indienen in zijn werk gaat.


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.