Wat voor klachten kan ik voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen?

De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van een reglement van een pensioenuitvoerder. Dus over het reglement van het bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds, of de verzekeraar. Bijvoorbeeld over de berekening van het pensioen, een hardheidsclausule, partnerpensioen, etc.

Wie kan een klacht indienen?

Zaken kunnen aan de Ombudsman Pensioenen worden voorgelegd door de rechtstreeks belanghebbenden:

  • deelnemers
  • gewezen deelnemers
  • gepensioneerde deelnemers
  • of hun nabestaanden.

U kunt zich laten vertegenwoordigen door een belangenbehartiger of belangenorganisatie, maar wanneer de zaak al in handen is gegeven van advocaten, is die doorgaans al zo op de spits gedreven dat hij niet vatbaar meer is voor bemiddeling. De Ombudsman beziet dan per geval of hij de zaak wel in behandeling kan nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.