Welke partijen zijn er nog meer in de pensioenwereld?

Overzicht van partijen die een belangrijke rol spelen in de pensioenwereld, zoals DNB en de Pensioenfederatie. Met links naar de desbetreffende websites.

DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) is op grond van art. 151 Pensioenwet belast met het prudentieel toezicht en het materieel toezicht. Het prudentieel toezicht is het toezicht gericht op de normen ten aanzien van de financiële soliditeit van pensioenfondsen en het bijdragen aan de financiële stabiliteit van de sector van pensioenfondsen. Materieel toezicht is toezicht gericht op alle normen van de Pensioenwet die geen onderdeel uitmaken van gedrags- of prudentieel toezicht.

Het Circuit voor Waardeoverdracht pensioenen

Om waardeoverdrachten soepel te laten verlopen hebben de gezamenlijke organisaties van pensioenuitvoerders in Nederland de Stichting Het Circuit voor waarde-overdracht opgezet.

Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie behartigt namens circa 350 pensioenfondsen de belangen van deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers. Circa 85% van alle werkenden is aangesloten bij een collectief pensioenfonds. De Pensioenfederatie is voortgekomen uit een samenwerking van de koepels voor ondernemings- (OPF), beroeps- (UvB) en bedrijfstakpensioenfondsen (VB).

Pensioenkijker

Behalve wegwijzer in de doolhof van de pensioenwereld is de Pensioenkijker ook bedoeld als middel om het pensioenbewustzijn in het algemeen te versterken.

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van in Nederland werkzame particuliere verzekeraars.

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Op grond van art. 151 Pensioenwet is de AFM belast met het gedragstoezicht. Dit toezicht is gericht op de naleving van de normen ten aanzien van voorlichting door pensioenuitvoerders aan deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden.

 
Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.