Wie zijn aangesloten bij de Ombudsman Pensioenen?

Wie zijn aangesloten bij de Ombudsman Pensioenen?

  • Bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen
  • Verzekeraars die ook pensioenuitvoerder zijn
  • Premiepensioeninstellingen

Bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen

Bijna alle bedrijfstakpensioenfondsen of ondernemingspensioenfondsen zijn aangesloten bij de VB of Opf. Daardoor hebben zij te maken met de klachtenbehandeling van de Ombudsman Pensioenen.

Verzekeraars die ook pensioenuitvoerder zijn

Sommige verzekeraars houden zich ook bezig met pensioenen. Sinds 1 januari 2009 zijn die verzekeraars die tevens pensioenuitvoerder zijn én lid van het Verbond van Verzekeraars (VVV) ook aangesloten.

Premiepensioeninstellingen

Premiepensioeninstellingen zijn die instellingen die aanvullende pensioenen aanbieden. Ook de meeste van deze premiepensioeninstellingen (PPI's) zijn bij de Ombudsman Pensioenen aangesloten sinds 1 januari 2013.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.