Afkoop

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met afkoop.


Gevolgen

Na afkoop geen rechten meer jegens het pensioenfonds.

Een pensioenfonds verhoogde met terugwerkende kracht de rechten van slapers en gepensioneerden. Degenen die vóórdien hun rechten hadden afgekocht, wilden deze verbetering alsnog zien doorwerken in de afkoopsom. Dat heb ik afgewezen; in dit specifieke geval hadden zij willens en wetens afgekocht, juist omdat zij daar toen voordeel in zagen.


Peildatum pensioenvaststelling

Hoogte pensioen bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd bepalend.

Een pensioen was ten onrechte afgekocht, omdat het bij aanvraag onder de afkoopgrens lag, maar later, op de feitelijke ingangsdatum, niet. Het is met terugwerkende kracht hersteld.


Toepasselijke regels

Aanspraak en berekening op grond van hetzelfde reglement.

Een klager, die voor de mogelijkheid van afkoop een beroep deed op het nieuwe pensioenreglement en voor de berekening van de afkoopsom op het oude, kon ik niet in het gelijk stellen.


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.