Arbeidsongeschiktheid

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid in het algemeen.


Arbeidsongeschiktheid; deelneming

Ieder voordeel heeft zijn nadeel.

Kort nadat belanghebbende arbeidsongeschikt was verklaard werd de pensioenregeling gewijzigd. Op grond van die regeling bleven arbeidsongeschikten deelnemer in het fonds. Dat bracht naar mijn mening mee dat de nieuwe regeling ook voor hen zou gelden, anders had het deelnemer blijven geen inhoud. Dat betekende in dit geval dat het nabestaandenpensioen niet langer slechts op risicobasis verzekerd was. Het betekende echter tevens, dat arbeidsongeschikte deelnemers pas vanaf 1998 recht hadden op indexatie, omdat geen beroep gedaan kon worden op de wet, die op dat punt gelijke behandeling van gepensioneerden en gewezen deelnemers voorschrijft.


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.