Inbouw AOW

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met de inbouw AOW in relatie tot het pensioen.


Korting buitenlands verblijf

Compensatie van fiscaal nadeel ten gevolge van de gelijke-behandelingswetgeving.

Een bedrijf verleent aan zijn in het buitenland werkzame personeel de garantie dat het na pensionering het 'AOW-gat' zal opvullen. Ten gevolge van o.a. de gelijke-behandelingswetgeving leverde dit in het mij voorgelegde geval fiscaal nadeel voor betrokkene op, dat bij onderzoek groter bleek dan door het fonds verondersteld. Het pensioenfonds heeft er in overleg met het moederbedrijf voor gezorgd dat ook dit nadeel werd gecompenseerd.


Geen dubbele inbouw

Wanneer men over dezelfde diensttijd twee pensioenen opbouwt, kan men in beide pensioenen inbouw verwachten.

Betrokkene beklaagde zich over het feit, dat er bij hem over dezelfde diensttijd twee maal aftrek wegens het ontvangen van AOW was toegepast. Het betrof echter geen parallelle diensttijd, maar dezelfde diensttijd, omdat hij recht had op wachtgeld maar tevens in dienstbetrekking werkzaam was, en over hetzelfde tijdvak twee pensioenen opbouwde. In dat verband deed het er niet toe, dat hij gedurende die periode wegens verblijf in het buitenland zelf AOW had ingekocht.


AOW-premiebetaling

Inbouw van AOW is geen premiebetaling.

Omdat de verzekeringsĀ­duur van de Algemene Ouderdomswet 50 jaar bedraagt, dacht gepensioneerde dat er na 50 jaar geen AOW-premie meer op zijn pensioen mocht worden ingehouden. Dáár had hij ongetwijfeld gelijk in, maar kennelijk was hem onvoldoende duidelijk (gemaakt?) dat inbouw geen premie is. Dat heb ik dan maar gedaan.


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.