Ontvankelijkheid

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met ontvankelijkheid.


Ontvankelijkheid

Na onherroepelijke rechterlijke uitspraak geen herkansing.

De klacht, die een juridisch geschoold adviseur mij namens een gepensioneerde voorlegde, behelsde een verzoek om een zaak te doen herzien waarin de rechter al dertig jaar geleden een einduitspraak had gedaan. Daarin kon ik niet meegaan.


Ontvankelijkheid 2

Onderwerp van geschil niet vatbaar voor 'best passende' omschrijving.

Toen ik betrokkene schreef dat mij geen oordeel toekomt over de inhoud van een pensioenregeling, veranderde hij zijn klacht in een geschil over de wijze van klachtenbehandeling bij het fonds en, toen ik daarop evenmin inging, in een klacht over de wijze van beantwoorden van zijn brieven. Gelet op de voorgeschiedenis heb ik ook die niet in behandeling genomen.


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.