Samenloop van andere inkomsten

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met samenloop van andere inkomsten.


FVP-bijdrage

Een FVP-bijdrage maakt (vrijwillige) premiebetaling voor dezelfde opbouw onverschuldigd.

Betrokkene, wegens reorganisatie ontslagen, had gebruik gemaakt van een bij het fonds bestaande regeling tot voortzetting van pensioenopbouw. Daarnaast was een bijdrage gevraagd – en verkregen – van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering. Het fonds stelde zichzelf daaruit schadeloos voor wat betreft de premie, die het voor zijn rekening genomen had voor de ‘eigen’ voortzettingsregeling, en bood het meerdere aan als inkoopsom voor aanvullend pensioen tegen het daarvoor geldende tarief. Betrokkene was van mening dat de FVP-bijdrage in zijn geheel moest worden gebruikt voor inkoop van pensioen (hij had een pen­sioentekort). Omdat een FVP-bijdrage niet aan de betrokkene zelf mag worden uitgekeerd, heb ik als mijn oordeel uitgesproken dat het door betrokkene zelf betaalde deel van de voortzettingspremie moest worden beschouwd als onverschuldigd betaald, en dat dat bedrag gebruikt zou kunnen worden voor inkoop van aanvullend pensioen.


Toeslag AOW

De (korting wegens) samenloop moet betrekking hebben op hetzelfde tijdvak.

De aow-toeslag van belanghebbende was gekort omdat zijn echtgenote vóór haar huwelijk niet in Nederland had gewoond. Hij stelde dat hij op grond van een garantiebepaling in het pensioenreglement (van een internationaal werkzame onderneming) recht had op aanvulling van die toeslag. Het reglement voorzag in aanvulling van gemis van een sociale verzekeringsuitkering voor zover die geacht werd samen te lopen met het fondspensioen. Daarvan kon geen sprake zijn omdat het tekort aan aow was ontstaan toen er ten behoeve van de echtgenote nog geen recht op fondspensioen werd opgebouwd.


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.