Uitbetaling

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met uitbetaling van pensioen.


Fouten van derden

Hervatting van betaling die op grond van een verkeerde inlichting van de SVB was opgeschort.

Een gepensioneerde had vier maanden lang geen pensioen ontvangen. Als vermoedelijke oorzaak bleek bij telefonische navraag dat het fonds van de SVB geen AOW-betalingen meer had ontvangen wegens ‘adres onbekend’. Dat signaal was fout; het fonds had dat zelf ontdekt, maar de nabetaling was bij vergissing niet afgewerkt. Er is na telefonisch overleg een spoedbetaling verricht. De zaak was aldus binnen een paar uur geregeld.


Keuze valuta

Eenmaal gemaakte keuze onherroepelijk.

Aan een deelnemer in dienst van een internationaal werkende onderneming werd een aantal keuzen voorgelegd met betrekking tot de toekomstige vaststelling van zijn pensioen, zoals de valuta van uitbetaling. Het was niet onbillijk van het fonds om hem aan die keuze te houden, temeer omdat het pensioen al was ingegaan. Ook een pensioenfonds heeft belang bij zekerheid.


Terugvordering teveel betaald pensioen

Kwijtschelding wegens onvolkomenheden bij uitbetaling en berichtgeving over uitstaande restschuld.

Een deelneemster had het fonds er meer dan eens zelf op gewezen dat zij te veel pensioen ontving. Het fonds ontkende; beloofde dan weer verbetering; stuurde, nadat ik de zaak in behandeling had genomen, mede¬≠werkers langs; maar bleef te veel uitbetalen – en terugvorderingsnota’s sturen. Ten slotte heb ik de persoonlijke aandacht van de betrokken directeur gevraagd en die hakte direct de knoop door. Het uitstaande saldo werd onmiddellijk kwijtgescholden.


Vermiste deelnemer

Een pensioenuitvoerder moet consequent zijn in zijn houding ten opzichte van de rechthebbende en overheidsinstellingen.

De gepensioneerde was vermist. Zijn echtgenote ontving aanvankelijk geen pensioen meer, maar na enig aandringen ontving zij een bedrag ter hoogte van het weduwenpensioen. Aan de Belastingdienst werd niettemin het volledige ouderdomspensioen als inkomsten op­gegeven. Alleen reeds mijn verzoek om inlichtingen deed het fonds besluiten toch maar de juiste bedragen aan de Belastingdienst te zullen doorgeven, naar het verleden toe ook te corrigeren en een rentevergoeding over de te veel ingehouden belasting toe te kennen.


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.