Verevening bij scheiding

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met verevening bij scheiding.


Verdeling van prepensioen

Een geschil over de uitleg van een echtscheidingsconvenant kan niet worden beslecht door de Ombudsman Pensioenen.

Het fonds had aanvankelijk meegewerkt aan verdeling van een prepensioen. Bij nader inzien was het van mening dat dit ten onrechte was gebeurd. Op zijn beurt was de advocaat van de ex-partner het daar niet mee eens. Ik heb mij op het standpunt gesteld dat uitleg van een echtscheidingsconvenant een zaak is tussen de scheidende partijen en, als die het niet eens worden, van de rechter. Het fonds heeft toen aangeboden de proceskosten van zijn deelnemer te vergoeden.


Vormvereisten

Fonds houdt terecht vast aan wettelijk voorgeschreven formulier.

Een advocaat verweet het pensioenfonds dat het niet keek naar de vereisten, die de wet stelt aan het aanvraag¬formulier, toen het fonds een op een tekstverwerker van de aanvrager gemaakt (en allesbehalve op het voorgeschreven model gelijkend) stuk niet in behandeling nam. Ik heb geantwoord dat het fonds daar nu net wèl op had gelet. In dit geval doet de vorm er wel degelijk toe.


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.