Waardeoverdracht

Overzicht van voorbeeldzaken die te maken hebben met waardeoverdracht.


Voorlichting

Verzuim ten gevolge van onvolledige voorlichting hersteld.

Een interne waardeoverdracht van oudere pensioenrechten naar een hernieuwd deelnemerschap stuitte op te laat gedane aanmelding van het eerdere dienstverband. Omdat betrokkene uitvoerig gedocumenteerd was, en daardoor geloofwaardig was dat hij onvolledig was ingelicht bij zijn herindiensttreding, heeft het pensioenfonds op mijn verzoek een regeling getroffen die een bevredigend resultaat opleverde.


Geldigheid offerte

Een rechtsgeldig ondertekende offerte is bindend, tenzij de wederpartij had kunnen beseffen dat het aanbod te mooi was om waar te zijn.

Het fonds probeerde onder het gedane aanbod uit te komen met de stelling dat iedere pensioenopgave vermeldt, dat het fonds zich het recht voorbehoudt om verkeerd berekende pensioenen te herzien aan de hand van de juiste gegevens. Ten eerste was dat niet waar, in ieder geval niet voor wat betreft de laatste twee pensioenopgaven, en ten tweede stond het ook niet op de offerte. Het fonds erkende wel dat betrokkene de onjuistheid niet had kunnen opmerken. Het fonds had zichzelf in de problemen gebracht en kon dus ook geen beroep doen op (wederzijdse) dwaling..


Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.