Werkwijze en Reglement van de Ombudsman Pensioenen

Werkwijze van de Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman beziet eerst of de oorzaak van de onvrede over het pensioen kan worden weggenomen. Bijvoorbeeld door een duidelijke uitleg van wat er aan de hand is. Blijft de klacht of het geschil, dan probeert de Ombudsman door bemiddeling een redelijke en billijke oplossing te bereiken. Lukt dat niet, dan kan de Ombudsman een advies uitbrengen. Het advies is niet bindend, maar wordt als regel gevolgd. Bovendien staat de weg naar de rechter dan nog open.

Reglement van de Ombudsman Pensioenen

In het reglement van de Ombudsman Pensioenen is verder toegelicht wat de taken en de werkwijze van de Ombudsman zijn.

Reglement downloaden

Reglement van de Ombudsman Pensioenen
Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.