Een zaak indienen?

Een zaak indienen

Heeft u uitgebreid gekeken naar de voorbeeldzaken en veelgestelde vragen? Wilt u voor uzelf of voor iemand anders een zaak indienen en heeft u al het nodige voorwerk gedaan?

Check vooraf

De ervaring heeft geleerd dat het aanbeveling verdient om eerst aan het secretariaat te vragen of uw zaak zich (al) leent voor behandeling door de Ombudsman. Het telefoonnummer is 070 - 3 499 620.

Niet per e-mail

Een zaak kan niet per e-mail aanhangig worden gemaakt. E-mail biedt nog te weinig waarborgen voor de bescherming van de vertrouwelijkheid en omtrent de identiteit van de afzender.

Alleen per post

U kunt uw zaak alleen schriftelijk per post voorleggen. Een brief, waarin de klacht of het geschil over pensioen duidelijk wordt omschreven, is voldoende. Wel stelt de Ombudsman het op prijs wanneer u kopieën meezendt van documenten die van belang zijn. Deze stukken kunnen hem inzicht geven in de voorgeschiedenis en/of de achtergronden van de zaak. Het postadres is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

Zaak indienen bij de Ombudsman Pensioenen? Neem eerst contact op met het secretariaat.
Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.