Een zaak indienen?

Een zaak indienen

Heeft u uitgebreid gekeken naar de voorbeeldzaken en veelgestelde vragen? Wilt u voor uzelf of voor iemand anders een zaak indienen en heeft u al het nodige voorwerk gedaan?

Check vooraf

De ervaring heeft geleerd dat het aanbeveling verdient om eerst aan het secretariaat te vragen of uw zaak zich (al) leent voor behandeling door de Ombudsman. Het telefoonnummer is 070 - 3 499 620. Het secretariaat bestaat uit enkele medewerkers. Om deze reden kan het gebeuren dat wij telefonisch tijdelijk niet bereikbaar zijn. U kunt in dat geval het beste op een ander tijdstip bellen of de voicemail inspreken. De Ombudsman belt u dan zo spoedig mogelijk terug (Graag telefoonnummer duidelijk inspreken!).

Contact opnemen

U kunt de Ombudsman Pensioenen e-mailen of u kunt bellen naar het secretariaat. Het e-mail adres is info@ombudsmanpensioenen.nl. 

Zaak indienen per post of door inzending van het klachtenformulier

Een brief, waarin de klacht of het geschil over de uitvoering van een pensioenreglement duidelijk wordt omschreven, is vaak al voldoende. De Ombudsman stelt het op prijs wanneer u kopieën meestuurt van documenten die van belang (kunnen) zijn. Deze stukken kunnen hem inzicht geven in de voorgeschiedenis en/of de achtergronden van de zaak. U kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier.

Het postadres is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag

Zaak indienen bij de Ombudsman Pensioenen? Neem eerst contact op met het secretariaat.
Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.