Aan de slag met klachten

Sinds november is Jeroen Steenvoorden Ombudsman Pensioenen. De aandacht voor klachtenprocedures is bij de wetgever, de AFM en de Pensioenfederatie de laatste maanden sterk toegenomen.

© Pensioen Bestuur & Management

Pensioenfondsen zullen dit jaar dan ook flink aan de slag moeten om hun klachtenmanagement te ‘updaten’ met het oog op de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dit vraagt extra inspanningen én pensioenfondsen kunnen van klachten leren. Vooral door meer deelnemersgericht te acteren. Dit draagt bij aan het vertrouwen.

Lees verder

Lees het volledige artikel Aan de slag met klachten.
Aan de slag met klachten is verschenen in Pensioen Bestuur & Management nr. 3, 2022 Invloed en controle.