Nieuws

Henriëtte de Lange wandelt met Annette Mosman, de nieuwe topvrouw van APG.

09-06-2021

Annette Mosman ging als onderdeel van haar inwerkprogramma bij APG 25 keer wandelen van Amsterdam naar Heerlen. Zo wandelde ze ook met Ombudsman Pensioenen, Henriëtte de Lange. De conclusie van Anette na afloop: “Een Ombudsman Pensioenen hoort bij een volwassen, professionele sector. Er móet iemand zijn waar een deelnemer terecht kan als hij er met het fonds niet meer uitkomt.”

Mensen mogen klagen als er iets misgaat met hun pensioen

20-04-2021

De Ombudsman Pensioenen, Henriette de Lange, stelt dat het pijnlijk is dat mensen nog steeds op grote schaal ervaren dat klachten over de uitvoering van hun pensioenregeling niet worden herkend. Zij concludeert dat in haar jaarverslag 2020. Daarom doet de ombudsman opnieuw een aanbeveling aan pensioenuitvoerders om hun interne klachtenprocedures aan hun deelnemers en gepensioneerden veel beter kenbaar te maken.

Bijdrage Ombudsman Pensioenen internetconsultatie Wet toekomst pensioenen

11-02-2021

Het doel van Wet toekomst pensioenen (WTP) is onder andere, dat het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker wordt. In het licht van de klachten die ik als Ombudsman Pensioenen (OMP) ontvang, vind ik het een goed idee om de transparantie te vergroten en de wetgeving beter aan te laten sluiten op de persoonlijke omstandigheden van mensen.

Faillissement Conservatrix

12-01-2021

Verschillende mensen hebben ons vragen gesteld over hun pensioen dat werd uitgekeerd door Conservatrix. Helaas kunnen wij gedupeerden op dit moment niet helpen. Hieronder leggen wij uit waarom en geven wij aan waar u meer informatie kunt vinden.

Ombudsman Pensioenen bezorgd over pensioen arbeidsongeschikten

18-05-2020

De Ombudsman Pensioenen vraagt opnieuw aandacht voor de positie van een categorie arbeidsongeschikte werknemers. Het gaat om werknemers die pensioenopbouw missen omdat ze zich te laat hebben gemeld voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het blijkt dat deze werknemers regelmatig achter het net vissen omdat ze niet wisten dat ze zich tijdig bij hun pensioenfonds hadden moeten melden om pemievrije pensioenopbouw te krijgen.

Ombudsman Pensioenen: klagen over pensioen moet makkelijker

23-03-2020

Een aantal pensioenfondsen maakt het klanten nog altijd te moeilijk om een klacht in te dienen. Informatie over klachtenregelingen is moeilijk vindbaar, er wordt veel vakjargon gebruikt en te weinig informatie verstrekt. Ook verzuimen pensioenfondsen om klagers naar de Ombudsman Pensioenen te verwijzen.

Ombudsman Pensioenen in Pensioen magazine

02-01-2020

In het Pensioen magazine van december 2019 verscheen een artikel van Ombudsman Pensioenen, Henriëtte de Lange, waarin ze vertelt hoe de te werk gaat en haar 1e advies toelicht.

International Pension & Employee Benefits Lawyers Association kent Libby Slater Award toe aan Henriëtte de Lange

20-05-2019

De International Pension & Employee Benefits Lawyers Association (IPEBLA), de internationale organisatie van pensioenjuristen heeft op 19 mei de Libby Slater Award uitgereikt aan de Nederlandse pensioendeskundige, Henriëtte de Lange.

Vindbaarheid klachtenregelingen pensioenen moet beter

08-05-2019

De Ombudsman Pensioenen zocht op ruim 140 websites van pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s naar de klachtenprocedure en naar een verwijzing naar de Ombudsman Pensioenen. Op 25 van de 140 websites is niets te vinden over hoe een klacht kan worden ingediend.