Nieuws

Beslissing pensioenfonds over uitruil partnerpensioen niet redelijk

16-09-2021

De Ombudsman Pensioenen heeft sinds 2019 de mogelijkheid om in haar advies de naam van een pensioenfonds te noemen als het pensioenfonds besluit het advies van de ombudsman niet op te volgen. Vandaag maakt de Ombudsman Pensioenen, Henriëtte de Lange, voor het eerst gebruik van die bevoegdheid. De meeste adviezen worden wel opgevolgd en anoniem beschreven in het jaarverslag van de Ombudsman Pensioenen.

14 Pensioenfondsen geven online de informatie voor arbeidsongeschikten waar Ombudsman Pensioenen om vroeg

27-07-2021

In het jaarverslag 2019 heeft de Ombudsman Pensioenen, Henriëtte de Lange, pensioenfondsbesturen opgeroepen om een redelijk beleid te formuleren over hoe om te gaan met mensen die niet tijdig vragen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en dat op de website te zetten.

Kunt u mij de weg naar de klachtenprocedure vertellen, meneer?

30-06-2021

De Ombudsman Pensioenen (OMP) ziet dat verschillen in interne klachtenprocedures van pensioenuitvoerders niet tot grote problemen leiden bij klagers. Een klager die bij haar aanklopt doorloopt niet bij elk fonds opnieuw de klachtenprocedure. Hij put dus meestal niet uit ervaring.

Henriëtte de Lange wandelt met Annette Mosman, de nieuwe topvrouw van APG.

09-06-2021

Annette Mosman ging als onderdeel van haar inwerkprogramma bij APG 25 keer wandelen van Amsterdam naar Heerlen. Zo wandelde ze ook met Ombudsman Pensioenen, Henriëtte de Lange. De conclusie van Anette na afloop: “Een Ombudsman Pensioenen hoort bij een volwassen, professionele sector. Er móet iemand zijn waar een deelnemer terecht kan als hij er met het fonds niet meer uitkomt.”

Mensen mogen klagen als er iets misgaat met hun pensioen

20-04-2021

De Ombudsman Pensioenen, Henriette de Lange, stelt dat het pijnlijk is dat mensen nog steeds op grote schaal ervaren dat klachten over de uitvoering van hun pensioenregeling niet worden herkend. Zij concludeert dat in haar jaarverslag 2020. Daarom doet de ombudsman opnieuw een aanbeveling aan pensioenuitvoerders om hun interne klachtenprocedures aan hun deelnemers en gepensioneerden veel beter kenbaar te maken.

Bijdrage Ombudsman Pensioenen internetconsultatie Wet toekomst pensioenen

11-02-2021

Het doel van Wet toekomst pensioenen (WTP) is onder andere, dat het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker wordt. In het licht van de klachten die ik als Ombudsman Pensioenen (OMP) ontvang, vind ik het een goed idee om de transparantie te vergroten en de wetgeving beter aan te laten sluiten op de persoonlijke omstandigheden van mensen.

Faillissement Conservatrix

12-01-2021

Verschillende mensen hebben ons vragen gesteld over hun pensioen dat werd uitgekeerd door Conservatrix. Helaas kunnen wij gedupeerden op dit moment niet helpen. Hieronder leggen wij uit waarom en geven wij aan waar u meer informatie kunt vinden.

Ombudsman Pensioenen bezorgd over pensioen arbeidsongeschikten

18-05-2020

De Ombudsman Pensioenen vraagt opnieuw aandacht voor de positie van een categorie arbeidsongeschikte werknemers. Het gaat om werknemers die pensioenopbouw missen omdat ze zich te laat hebben gemeld voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het blijkt dat deze werknemers regelmatig achter het net vissen omdat ze niet wisten dat ze zich tijdig bij hun pensioenfonds hadden moeten melden om pemievrije pensioenopbouw te krijgen.

Ombudsman Pensioenen: klagen over pensioen moet makkelijker

23-03-2020

Een aantal pensioenfondsen maakt het klanten nog altijd te moeilijk om een klacht in te dienen. Informatie over klachtenregelingen is moeilijk vindbaar, er wordt veel vakjargon gebruikt en te weinig informatie verstrekt. Ook verzuimen pensioenfondsen om klagers naar de Ombudsman Pensioenen te verwijzen.

Ombudsman Pensioenen in Pensioen magazine

02-01-2020

In het Pensioen magazine van december 2019 verscheen een artikel van Ombudsman Pensioenen, Henriëtte de Lange, waarin ze vertelt hoe de te werk gaat en haar 1e advies toelicht.