Nieuws

Ombudsman Pensioenen: klagen over pensioen moet makkelijker

23-03-2020

Een aantal pensioenfondsen maakt het klanten nog altijd te moeilijk om een klacht in te dienen. Informatie over klachtenregelingen is moeilijk vindbaar, er wordt veel vakjargon gebruikt en te weinig informatie verstrekt. Ook verzuimen pensioenfondsen om klagers naar de Ombudsman Pensioenen te verwijzen.

Ombudsman Pensioenen in Pensioen magazine

02-01-2020

In het Pensioen magazine van december 2019 verscheen een artikel van Ombudsman Pensioenen, Henriëtte de Lange, waarin ze vertelt hoe de te werk gaat en haar 1e advies toelicht.

International Pension & Employee Benefits Lawyers Association kent Libby Slater Award toe aan Henriëtte de Lange

20-05-2019

De International Pension & Employee Benefits Lawyers Association (IPEBLA), de internationale organisatie van pensioenjuristen heeft op 19 mei de Libby Slater Award uitgereikt aan de Nederlandse pensioendeskundige, Henriëtte de Lange.

Vindbaarheid klachtenregelingen pensioenen moet beter

08-05-2019

De Ombudsman Pensioenen zocht op ruim 140 websites van pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s naar de klachtenprocedure en naar een verwijzing naar de Ombudsman Pensioenen. Op 25 van de 140 websites is niets te vinden over hoe een klacht kan worden ingediend.